جوش و نواه

” این خبر در حالی منتشر شده که نواه سال گذشته نیز بر اثر ریختن آب جوش بر روی بدنش، سوخته . سمر تغلبي | أديبة وناقدة سورية

2022-11-26
    افتىقت اليهود ما أنا عليه و أصحابى
  1. م
  2. لقد كُنت